CONDICIONS D'ÚS

 

Darrera actualització 16 de febrer de 2016

1.  ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Mitjançant l'accés o ús de qualsevol dels llocs web, programes de fidelització o aplicacions mòbils (conjuntament, els "Serveis") que resulten accessibles a través de diferents mitjans o dispositius i que són oferts per Unibail Rodamco Retail Spain, S.L.U., amb domicili al carrer Jose Abascal, núm 56 a Madrid, i C.I.F. B-86369915, i amb adreça electrònica pac.splau.contractor@unibail-rodamco.com i telèfon 934719080 (l’“Operador”), Vostè (el “Subscriptor”) accepta les presents condicions d’ús (“Condicions d’Ús”) i s’avé a complir-les i quedar-ne vinculat.

Les presents Condicions d'Ús constitueixen un contracte legalment vinculant. Si el Subscriptor no accepta les presents Condicions d'Ús, s'haurà d'abstenir d'accedir i utilitzar els Serveis.

Les presents Condicions d'Ús són aplicables a qualsevol Servei, quedant especificat que alguns Serveis poden estar subjectes a estipulacions addicionals (Vegeu posteriorment "Estipulacions específiques aplicables al Servei de Programa de Fidelització" i "Estipulacions específiques aplicables a la geolocalització").

Cal que el Subscriptor tingui en compte que l’Operador pot oferir serveis que no estiguin subjectes a les presents Condicions d’Ús, sinó als seus propis termes i condicions (per exemple, les targetes de regal que ofereixi l’Operador es regeixen per termes i condicions especials).

 

Els serveis estan adreçats a usuaris de catorze (14) o més anys d’edat. L’ús d’alguns serveis associats a la targeta podrà requerir l’autorització del pare o tutor, en cas que el titular sigui menor d’edat.

 

2.  INSCRIPCIÓ I COMPTE

L’accés al programa de fidelització i, o, alguns dels Serveis de l’Operador a través de les aplicacions mòbils o llocs web de l’Operador poden estar supeditats a la creació d’un compte de Subscriptor. La creació d’un compte i la comunicació a l’Operador de la informació requerida de dades personals té caràcter voluntari. Les dades personals requerides podran ampliar-se per a la prestació de nous serveis o millora dels existents en cada moment.

Per tal de crear un compte amb l’Operador, caldrà que el Subscriptor faci el procés d’inscripció, durant el qual se li oferiran les següents opcions:

 • crear el compte emprant les referències de la targeta de fidelització que l’Operador hagi emès prèviament a nom del Subscriptor (és a dir, mitjançant la introducció del codi anomenat sota el codi de barres de la targeta de fidelització o l’escaneig del codi de barres) i confirmant les corresponents dades de caràcter personal del Subscriptor (és a dir, nom i cognoms, data de naixement, adreça, codi postal, sexe, número de telèfon i adreça electrònica); o
 • crear el compte facilitant a l’Operador la informació sol·licitada (és a dir, nom i cognoms, adreça electrònica, data de naixement, adreça, codi postal, sexe i número de telèfon) i seleccionant una contrasenya; o
 • crear el compte a través del compte de Facebook, Google, Twitter o de qualsevol altra xarxa social en què estigui donat d’alta el Subscriptor.

En qualsevol cas, el Subscriptor s’avé a facilitar a l’Operador informació exacta i completa, així com a actualitzar aquesta informació si fos necessari.

Un cop creat el compte, aquest quedarà automàticament vinculada i associada a la targeta de fidelització que l’Operador hagi pogut emetre a nom del Subscriptor amb anterioritat a la creació del compte.

Si en el moment de creació del compte el Subscriptor no és titular d’una targeta de fidelització emesa per l’Operador, la creació del compte donarà lloc automàticament a la creació d’una targeta de fidelització per part de l’Operador. El Subscriptor reconeix que el programa de fidelització i la targeta són personals i estan reservats a persones físiques per al seu ús personal i no professional. No poden transferir-se i la targeta de fidelització no és en cap cas una targeta de pagament. El Subscriptor accepta que l’Operador pugui modificar, suspendre o extingir lliurement el programa de fidelització en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

Si el Subscriptor ha optat per accedir al seu compte emprant el seu compte de Facebook, Google, Twitter o una altra xarxa social, se le sol·licitarà que iniciï sessió amb la seva contrasenya de Facebook, Google o Twitter, o de la xarxa social corresponent. En els altres casos, se li sol·licitarà que iniciï sessió amb compte d’adreça electrònica i la contrasenya que hagi triat.

El Subscriptor s'avé a comunicar immediatament a l'Operador, mitjançant pac.splau.contractor@unibail-rodamco.com qualsevol ús no autoritzat del seu compte d'accés als Serveis.

Si el Subscriptor únicament desitja subscriure’s al programa de fidelització de l’Operador sense crear un compte per a altres Serveis oferts a través de les aplicacions mòbils o llocs web de l’Operador, o si desitja aprofitar els avantatges oferts per la targeta tangible de fidelització, caldrà que segueixi les indicacions que s’especifiquen posteriorment relatives a la creació de la targeta de fidelització (“Estipulacions específiques aplicables al Servei de Programa de Fidelització”).

 

3.  CONTINGUTS I VINCLES EXTERNS

L’Operador pot incloure als Serveis, o a les comunicacions que rebi el Subscriptor des dels Serveis, vincles d’hipertext a fonts d’Internet o llocs web de tercers. L’Operador no exerceix cap control sobre aquests llocs web o fonts d’Internet.

El Subscriptor reconeix expressament que l’Operador no incorri en cap responsabilitat en relació amb les informacions, continguts, productes, serveis o materials existents a les fonts d’Internet o els llocs web de tercers, ni en relació amb els danys, al·legats o reals, que deriven de l’accés o ús d’aquestes informacions, continguts, productes, serveis o materials existents a les fonts d’Internet o llocs web de tercers.

 

4.  PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Quan utilitzi els Serveis, caldrà que el Subscriptor faciliti les dades o informació personal sol·licitats per l’Operador per prestar els serveis que requereixin que la identitat del Subscriptor estigui autentificada, amb la finalitat de gestionar i millorar la seva relació comercial. Part d’aquesta informació és necessària per prestar i gestionar els Serveis, mentre que una altra part farà possible que l’Operador conegui millor al Subscriptor i adapti els Serveis a les seves necessitats.

El Subscriptor té dret, de conformitat amb l’ordenament jurídic aplicable, a accedir a, rectificar, cancel·lar i oposar-se a l’ús de les seves dades personals. A aquest fi, caldrà que s’adreci a les adreces de les entitats tractadores de les seves dades de caràcter personal, identificades en la Política de Privacitat, adjuntant una còpia del seu document d’identitat.

Les dades personals facilitades pel Subscriptor es tractaran i poden ser transferides o gestionades per les entitats esmentades a la Política de Privacitat a les condicions i per a les finalitats descrites a la mateixa. La informació del Subscriptor processada es mantindrà confidencial i està protegida contra l'accés no autoritzat, pèrdua o destrucció.

Cal que el Subscriptor tingui en compte que és necessari el seu consentiment previ per dur a terme part dels processos 8com la geolocalització, la combinació de dades i l'enviament de materials de màrqueting que l'Operador consideri que poden interessar al Subscriptor), i que la informació relativa a la seva ubicació al nostre centre comercial pot ser recopilada i processada per Nosaltres, per tal de mesurar la freqüència de les seves visites i els seus itineraris pel nostre centre comercial i, o per oferir-li Serveis com “Meet my Friends” o Smart Park, de conformtat amb l'establert a les presents Condicions d'ús i a la Política de Privacitat allotjada als nostres llocs web, programes de fidelització i aplicacions mòbils.  

El Subscriptor que desitgi informació addicional sobre la seva privacitat i sobre el processament de  les seves dades de caràcter personal per part de l'Operador pot consultar la Política de Privacitat.

 

5.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL

5.1.  Continguts de l'Operador

Els Serveis, amb inclusió dels programes informàtics que es facin servir en connexió amb els Serveis, i la totalitat dels seus continguts (el que, sense ànim d'exhaustivitat, inclou textos, continguts editorials, bases de dades, disseny de pàgines, sistemes operatius, fotografies, imatges, gràfics, vídeos, sons, mapes, logotips, marques comercials, informació i qualsevol element de tot tipus que conformen els Serveis) (col·lectivament, "els Continguts") estan protegits pels ordenaments jurídics corresponents, o per drets d'autor , marques comercials, marques de servei, patents o altres drets exclusius i són propietat de l'Operador o han estat obtinguts per l'Operador sota llicència, o es troben sota el seu control.

L'operador concedeix al Subscriptor una llicència personal, no exclusiva, de cobertura mundial, no transferible, limitada i revocable per accedir i usar els Serveis, únicament per al seu ús personal, en qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, en el curs de l'ús dels Serveis per part del Subscriptor.

Amb les excepcions estipulades en un altre tenor en virtut de les presents Condicions d'Ús, els Serveis o els Continguts no poden ser copiats, representats, reproduïts, reutilitzats, re-publicats, exposats, mostrats o emesos públicament, transmesos, adaptats, traduïts, utilitzats per crear obres derivades, venuts, cedits, concedits sota llicència subordinada, sotmesos a enginyeria inversa, muntatge invers, parcialment o totalment extrets o distribuïts en qualsevol mitjà, en tot o en part, excepte quan ho autoritzi l'ordenament jurídic vigent.

L'incompliment d'aquestes estipulacions constitueix una infracció i pot donar lloc a sancions civils i, o, penals. L'operador, o els que han concedit llicències a l'Operador, es reserva el dret a emprendre accions legals contra qui no respecti les presents estipulacions.

5.2.  Continguts del Subscriptor

El Subscriptor pot generar, exposar, pujar, introduir, remetre o oferir a través dels Serveis, informació, textos, continguts editorials, fotografies, imatges, gràfics, vídeos, sons, missatges, logotips, marques comercials i qualsevol material de tot tipus remesos, guardats o compartits pel Subscriptor durant l'ús dels Serveis (col·lectivament, "Continguts del Subscriptor").                      El Subscriptor conservarà la propietat i qualsevol altre dret exclusiu del qual en sigui titular respecte dels Continguts del Subscriptor. No obstant això, en generar, exposar, pujar, introduir, remetre o oferir els Continguts del Subscriptor a través dels Serveis, el Subscriptor s'avé a atorgar a l'Operador, la societat administradora del Centre Comercial i les societats del seu grup d'empreses, una llicència de cobertura mundial, exempta del pagament de royalties, no exclusiva, susceptible de ser objecte de llicència secundària i transferible, d'ús, reproducció, representació, exhibició pública, publicació, adaptació, reconfiguració, explotació i traducció dels Continguts del Subscriptor en qualsevol mitjà i en connexió amb els Serveis en la mesura que ho permeti l'ordenament jurídic vigent. L'esmentada llicència durarà fins al venciment del període d'un any de durada següent al tancament del compte del Subscriptor, siguin quins siguin els motius d'aquest tancament.

 

6.  RESPONSABILITATS DEL SUBSCRIPTOR

6.1.  Conducta i Continguts d’Usuari

Les funcionalitats dels Serveis permeten que el Subscriptor comparteixi continguts i informació a través dels Serveis, el que inclou, entre altres opcions, la posada en comú d'informació a les xarxes socials. No obstant això, el Subscriptor és, i serà en tot moment, i en totes les circumstàncies, el responsable exclusiu de l'ús dels Serveis i de la totalitat dels Continguts del Subscriptor

Subscriptor s'avé a no fer servir ni els Continguts del Subscriptor ni els Serveis per a cap finalitat il·lícita o inadequada, el que, sense ànim d'exhaustivitat, inclourà, sense ànim d'exhaustivitat:

 • exposar, facilitar, introduir, pujar, remetre o publicar de qualsevol altra manera als Serveis qualsevol tipus de Continguts del Subscriptor que siguin contraris a l'ordre públic i la moralitat o il·legals, a través dels quals s’amenaci, assetgi, violenti, abusi, o causi mal a altres persones, que siguin causants de torts, difamatoris, obscens, calumniosos, insultants, pornogràfics, que envaeixin la privacitat d'altres persones, promoguin l'odi, siguin objectables o discriminatoris des d'un punt de vista racial o ètnic, o siguin objectables per altres motius, o que promoguin o fomentin activitats il·legals;
 • exposar, facilitar, introduir, patir, remetre o publicar de qualsevol altra manera als Serveis qualsevol tipus de Continguts del Subscriptor que infringeixin lleis o reglaments o drets de tercers, amb inclusió de drets d'autor, marques comercials, secrets comercials, patents, drets de la propietat intel·lectual, drets de privacitat, drets de publicitat o altres drets personals o exclusius.
 • exposar, facilitar, introduir, pujar, remetre o publicar per altres mitjans qualsevol tipus de "correu brossa", materials de màrqueting, publicitat no sol·licitada o no autoritzada o qualsevol altra forma d'oferta realitzada a través dels Serveis;
 • utilitzar virus, bombes de rellotgeria, programes de cancel·lació, malware, cucs, codi maliciós, defectes, cavalls de Troia, arxius corruptes o altres codis, arxius o programes informàtics dissenyats per pertorbar, destruir, limitar o impedir el funcionament ordinari dels Serveis, els servidors o les xarxes que estan connectades als Serveis;
 • lesionar o mirar de fer mal a nens, de qualsevol manera;
 • crear una identitat fictícia a l'efecte d'enganyar altres;
 • utilitzar tecnologia, sistemes automatitzats, com "bots", "aranyes" o "lectors fora de línia" o altres mitjans per recopilar i accedir al contingut no autoritzat o a espais que no siguin públics.
 • utilitzar qualsevol forma de mineria de dades, robots o eines similars de recopilació i extracció de dades.
 • mirar de provar, sondejar o escanejar la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa connectat als serveis o trencar les mesures de seguretat o autenticació;
 • anunciar i oferir la venda o compra de béns o serveis per qualsevol motiu de negoci.

L'Operador no supervisa els Continguts del Subscriptor ubicats als Serveis. No obstant això, l'Operador es reserva el dret, encara que no assumeix l'obligació, de revisar els Continguts del Subscriptor i de retirar o esborrar, a la seva exclusiva discreció, qualsevol dels Continguts del Subscriptor que no compleixi les presents Condicions d'Ús. L'Operador tampoc supervisa ni restringeix les comunicacions entre usuaris a través dels Serveis.

El Subscriptor reconeix expressament que mitjançant l'accés als Serveis pot rebre o quedar exposat a continguts, béns o serveis que consideri inadequats, inexactes, enganyosos, difamatoris, obscens o ofensius per altres motius. En la mesura que ho permeti l'ordenament jurídic vigent, el Subscriptor accepta que l'Operador no incorre en cap responsabilitat per cap acció relacionada amb qualsevol d'aquests continguts als Serveis. No obstant això, l'Operador prega al Subscriptor que si identifica qualsevol contingut il·lícit, ho notifiqui a pac.splau.contractor@unibail-rodamco.com.

L'incompliment de les presents Condicions d'Ús pot donar lloc a un advertiment i, o, a una immediata suspensió o tancament sense prèvia notificació del compte del Subscriptor, sense perjudici de qualsevol acció legal que es puguin emprendre.

6.2.  Responsabilitat del subscriptor

El Subscriptor és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de les seves contrasenyes i identificadors de compte. L'Operador no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències que es derivin de l'ús del compte del Subscriptor per part d'un tercer no autoritzat. El Subscriptor també és responsable de totes les activitats que es produeixin a l'empara del seu compte. Es recomana al Subscriptor que triï una contrasenya forta i que canviï periòdicament la contrasenya per limitar els riscos d'accés no autoritzat al seu compte.

El Subscriptor és, i serà en tot moment, i en totes les circumstàncies, el responsable exclusiu del contingut que transmeti als Serveis, de l'ús que faci dels Serveis i de totes les activitats empreses a l'empara del seu compte. En conseqüència, el Subscriptor és responsable de configurar correctament o adoptar totes les mesures apropiades per mantenir el Contingut del Subscriptor, amb inclusió de les dades pertanyents al Subscriptor i, o, del programari guardat al seu ordinador o dispositiu mòbil, en unes condicions de seguretat, protecció i còpia de seguretat adequades per fer front a qualsevol atac.

El Subscriptor comprèn i accepta que quan té accés, descarrega o obté per altres mitjans informació, material o dades emprant els Serveis, ho fa pel seu compte i risc, i que és responsable en exclusiva dels danys que pateixi el seu sistema informàtic o de la pèrdua de dades que derivi de la descàrrega d'aquesta informació, material o dades.

El Subscriptor ha de facilitar l'equip (ordinador, dispositiu mòbil, etc.) per tenir accés als Serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent, que, sense ànim d'exhaustivitat, inclou la normativa sobre drets de la propietat intel·lectual.

 

7.  RESPONSABILITATS DE L’OPERADOR

Els Serveis prestats per l'Operador tenen exclusivament finalitat informativa. Tot i que s'han adoptat totes les mesures raonables per assegurar que els Continguts dels Serveis són vigents, exactes, complets i actualitzats, els Serveis es presten en funció de la seva disponibilitat, sense cap tipus de garantia. El Subscriptor accepta expressament que l'ús que fa dels Serveis corre pel seu compte i risc.

En la major mesura que ho permeti l'ordenament jurídic vigent, l'Operador no incorrerà en cap responsabilitat (i) per danys, pèrdues o qualsevol conseqüència que sorgeixi de qualsevol ús dels Serveis o els seus Continguts, o de Continguts del Subscriptor difosos pel Subscriptor als Serveis, i (ii) davant el Subscriptor, en relació amb pèrdues o danys indirectes, així com per danys morals, danys per lucre cessant, per pèrdua d'ingressos, ús o dades derivats de l'ús o operació dels Serveis.

El Subscriptor reconeix expressament que (i) els Serveis no estan exempts d'errors o de virus, (ii) la connexió als Serveis implica els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per Internet i per xarxes de telefonia mòbil, en particular, en relació amb la velocitat de transferència, termini de resposta a les consultes o sol·licituds d'informació i rendiment tècnic, (iii) l'Operador no exerceix cap control sobre les xarxes de tercers o llocs web als quals pugui accedir mentre fa ús dels Serveis. (iv) L'Operador no assumeix cap responsabilitat per la pèrdua de cap dada, la impossibilitat de guardar, l'error en el lliurament o el lliurament no puntual de qualsevol dada o material a través dels Serveis, i (v) l'Operador descarta tota garantia, expressa o implícita, incloses les garanties de qualitat satisfactòria o susceptible de tràfic mercantil, o d'adequació per a una finalitat o necessitat, respecte del Contingut i dels Serveis.

 

8.  DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES VIGENTS DEL SERVEI DE PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ I TARGETA TANGIBLE DE FIDELITZACIÓ

El programa de fidelització de l'Operador és gratuït i fa possible que el Subscriptor es beneficiï d'ofertes, promocions i informació relacionades amb el programa de fidelització de l'Operador, tal com es descriu més detalladament al seu lloc web.

Per beneficiar-se del programa de fidelització de l'Operador, el Subscriptor haurà de crear un compte específic a l'Operador, de la manera que es descriu a continuació. Si el Subscriptor vol utilitzar la versió intangible de la targeta de fidelització i, o, els altres Serveis oferts a través de les aplicacions mòbils o llocs web de l'operador, inclòs el programa de fidelització, cal que segueixi les anteriors disposicions generals relatives a la inscripció i el compte ("Inscripció i compte").

El programa de fidelització de l'Operador i la targeta tangible de fidelització estan a disposició del Subscriptor, prèvia sol·licitud a través d'una de les següents opcions:

 • al centre comercial: (i) el Subscriptor s’adreçarà a la recepció del centre comercial de l'Operador; (ii) el Subscriptor emplenarà el formulari corresponent amb la informació sol·licitada; i (iii) el recepcionista prepararà immediatament la targeta personal de fidelització i la lliurarà al Subscriptor; o
 • a través del lloc web de l'Operador: (i) cal que el Subscriptor visiti el lloc web de l'Operador i empleni en aquest lloc web el formulari d'inscripció relatiu al programa de fidelització; alternativament, el Subscriptor podrà utilitzar el seu compte de Facebook, Google o Twitter; (ii) s'assignarà un identificador de Subscriptor, que serà enviat per correu electrònic; (iii) el Subscriptor haurà d'imprimir el missatge de correu electrònic i portar-lo a la recepció del centre comercial corresponent; i (iv) el recepcionista prepararà immediatament la targeta personal d'identificació i la lliurarà al Subscriptor.

Un cop creada, si el Subscriptor vol utilitzar els restants Serveis de l'Operador, o la versió intangible de la targeta de fidelització, caldrà que segueixi les anteriors disposicions generals relatives a la inscripció i el compte ("Inscripció i Compte"), en particular, el que fa a la creació del compte mitjançant l'ús de les referències de la targeta de fidelització que l'Operador hagi emès prèviament a nom del Subscriptor.

En qualsevol cas, el Subscriptor s'avé a facilitar a l'Operador informació exacta i completa, així com a actualitzar aquesta informació amb la freqüència que sigui necessària.

El Subscriptor reconeix que el programa de fidelització i la targeta són personals i estan reservats a persones físiques per al seu ús personal i no professional. No es poden transferir i la targeta de fidelització no és en cap cas una targeta de pagament. El Subscriptor és el responsable, en exclusiva, de mantenir la confidencialitat de les seves contrasenyes i identificadors de compte. L'Operador no assumeix cap responsabilitat respecte de les conseqüències que es derivin de l'ús del compte del Subscriptor per part d'un tercer no autoritzat. El Subscriptor també és responsable de totes les activitats que es produeixin a l'empara del seu compte i s'avé a comunicar immediatament a pac.splau.contractor@unibail-rodamco.com qualsevol ús no autoritzat del seu compte per accedir als Serveis.   

El Subscriptor s'avé a que l'Operador pogui modificar o suspendre lliurement el programa de fidelització en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

El sistema incorporat a la targeta de fidelització es basa en tecnologia RFID (identificació per ràdio freqüència). La RFID consisteix en la utilització de camps electromagnètics per transferir dades a l'efecte d'identificar i fer el seguiment de les etiquetes vinculades a la targeta de fidelització. Tanmateix, si aquest procés no s'ajusta a les preferències del Subscriptor, aquest podrà utilitzar la versió intangible de la targeta de fidelització, que està disponible a través de l'aplicació mòbil de l'Operador.

 

9.  ESTIPULACIONS ESPECÍFIQUES VIGENTS DE  LA GEOLOCALITZACIÓ

9.1.  Servei “Meet My Friends”

L'Operador ofereix, a través d'algunes de les seves aplicacions mòbils, un Servei denominat "Meet My Friends". El Subscriptor únicament podrà accedir a aquest servei a través del seu dispositiu mòbil, sempre que hi hagi creat prèviament un compte al sistema de l'Operador. El Subscriptor, si ho desitja, pot trobar informació addicional sobre la inscripció a les estipulacions generals relacionades amb la inscripció i el compte ("Inscripció i Compte").

El Servei "Meet My Friends" permet als seus usuaris compartir amb els seus amics que també utilitzin el Servei "Meet My Friends" la seva ubicació al centre comercial de l'Operador. D'aquesta manera, els usuaris poden anar al centre comercial per separat, sabent on estan els seus amics, i poden reunir-se en un lloc específic o determinar un lloc per reunir-se. A més, a través del Servei "Meet My Friends" el Subscriptor també podrà localitzar, en certes ocasions, a certs empleats o proveïdors de l'Operador encarregats de realitzar missions específiques al centre comercial (per exemple, assistents personals de compra, cuiners encarregats d'impartir classes de cuina).

Per estar localitzable al mapa, el Subscriptor haurà d'activar la funció Bluetooth al telèfon intel·ligent. Si únicament desitja examinar el mapa i el lloc en què es troben els seus contactes, no caldrà que activi la funció Bluetooth.

La primera vegada que el Subscriptor es connecti al Servei "Meet My Friends", l'Operador sol·licitarà el seu consentiment per activar la geolocalització del dispositiu mòbil i per compartir les seves dades de geolocalització.

Si el Subscriptor accepta la geolocalització del dispositiu mòbil, i que es comparteixin les seves dades de geolocalització, aquestes funcions s'activaran immediatament i durant qualsevol ulterior connexió, llevat que el Subscriptor activi l'opció "activar / desactivar la visibilitat" disponible directament al mapa, per  modificar temporalment la configuració de la seva geolocalització. El Subscriptor també podrà desactivar, en qualsevol moment i de forma permanent, la geolocalització a la configuració del seu perfil.

El Subscriptor que hagi utilitzat els seus comptes de Facebook, Google o Twitter o una altra xarxa social per crear el seu compte al sistema de l'Operador podrà localitzar als seus contactes en aquestes xarxes socials que també facin servir el Servei "Meet My Friends" i demanar-los que comparteixin les seves respectives localitzacions.  

Cal tenir en compte que per defecte els usuaris del Servei "Meet My Friends" són visibles als altres usuaris del Servei "Meet My Friends". No obstant això, el Subscriptor pot configurar totes les regles d'ús compartit de la informació d'ubicació o localització a través de la configuració del seu compte, per a la qual cosa haurà de triar una de les següents opcions:

 • estar visible per a tots els altres usuaris del Servei "Meet My Friends";
 • estar visible únicament per als seus contactes; o
 • ·no estar visible per a cap usuari del Servei “Meet My Friends”.

Els paràmetres de confidencialitat que hagi configurat el Subscriptor quedaran registrats i s'aplicaran sempre que utilitzi l'aplicació mòbil. A més, el Subscriptor tindrà en qualsevol moment accés directe a una opció de "visibilitat / invisibilitat" operativa al mapa, a fi que pugui canviar temporalment els paràmetres de confidencialitat durant la sessió en curs.

El Subscriptor no podrà compartir la seva ubicació quan no es trobi al centre comercial de l'Operador. L'opció d'ubicació s'activa a través de les balises que estan instal·lades exclusivament a les zones comunes del centre comercial.  

Tenint en compte l'anterior, el Subscriptor accepta expressament que algunes característiques del Servei "Meet My Friends" es basen en dades de geolocalització, en particular, la ubicació geogràfica del seu telèfon mòbil al centre comercial de l'Operador.

Per tant, als efectes de la prestació dels Serveis, algunes característiques del Servei "Meet My Friends" poden requerir que l'Operador transmeti les dades de geolocalització del Subscriptor i que aquestes dades de geolocalització siguin compartides amb tots els altres usuaris dels Serveis, o únicament amb els seus contactes, en funció de la configuració que hagi establert el Subscriptor per al Servei.

El Subscriptor, en acceptar l'activació de la geolocalització del seu dispositiu mòbil, i l'ús compartit de les seves dades de geolocalització, estarà acceptant que s'utilitzin i es comparteixin les seves dades de geolocalització amb els altres usuaris, de la forma anteriorment descrita, i amb tercers. El Subscriptor que desitgi informació addicional, pot consultar la Política de Privacitat.

9.2.  Altres serveis

Sempre i quan s'hagi obtingut prèviament el consentiment del Subscriptor, i mentre aquest es trobi autenticat a les aplicacions mòbils de l'Operador, l'Operador podrà recopilar i processar la informació relativa a la ubicació del Subscriptor al centre comercial a l'efecte de mesurar la freqüència i durada de les seves visites i els seus itineraris pel centre comercial. En funció d'aquesta freqüència, durada i itineraris, i amb supeditació al seu previ consentiment, l'Operador ha de concedir al Subscriptor avantatges de fidelització i materials promocionals.

En ocasió de la seva primera autenticació a l'aplicació mòbil, l'Operador sol·licitarà el consentiment del Subscriptor per activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil. Si el Subscriptor dóna el seu consentiment a la geolocalització del seu dispositiu mòbil, aquestes funcions s'activaran immediatament i durant qualsevol ulterior connexió a l'aplicació mòbil i durant qualsevol visita ulterior al centre comercial de l'Operador. Pot desactivar la geolocalització del seu dispositiu mòbil en qualsevol moment a través de les seves configuracions mòbils.

El Subscriptor, en donar el seu consentiment a l'activació de la geolocalització del seu dispositiu mòbil, i l'ús compartit de les seves dades de geolocalització, estarà consentint que es facin servir i es comparteixin les seves dades de geolocalització amb tercers. El Subscriptor que desitgi informació addicional, pot consultar la Política de Privacitat.

 

10.  SERVEIS ADDICIONALS

Hem desenvolupat nous serveis denominats "Smart Park" i "In & Out", amb l'objectiu de millorar la seva experiència quan visiti els nostres Centres Comercials.

Si vostè dóna el seu consentiment, quan es dóna d'alta amb el seu compte d'usuari per a utilitzar el servei "Smart Park", Nosaltres tractarem les seves dades personals per  geolocalitzar el seu cotxe a l'àrea del pàrquing dels nostres Centres Comercials. En qualsevol cas, si vostè no es dóna d'alta amb el seu compte d'usuari en aquest servei, no es tractaran dades per a aquest servei.

Si vostè dóna el seu consentiment, quan vulgui fer ús del servei "In & Out", Nosaltres tractarem les dades personals que ens ha facilitat quan va crear el seu compte, o que s'hagin pogut obtenir a partir del seu ús dels pàrquings dels nostres Centres Comercials. En particular, la matrícula permet l'obertura automàtica de les barreres del pàrquing quan vostè entra o surt dels nostres Centres Comercials, sempre que el servei estigui implantat i amb l'excepció d'aquells que siguin de pagament.

Addicionalment, i sempre que vostè hagi acceptat l'enviament de comunicacions comercials, d'acord al punt 3 (iii), Nosaltres podrem tractar les seves dades personals conseqüència de l'ús dels serveis "Smart Park" i "In & Out", per informar-lo de qualsevol nou servei que Nosaltres puguem desenvolupar i que pugui ser del seu interès.

 

11.  TRANSFERÈNCIA

El Subscriptor autoritza l'Operador a transferir, cedir o delegar a qualsevol tercer, qualsevol dels drets i obligacions de l'operador derivats de les presents Condicions d'Ús.

 

12.  INDEPENDÈNCIA DE PACTES (ESCINDIBILITAT)

Si qualsevol part d'aquestes Condicions d'Ús és declarada invàlida, nul·la o no exigible per qualsevol raó, les presents Condicions d'Ús es consideraran independents i susceptibles d'escissió, i la part restant conservarà la seva plena eficàcia i efecte.

 

13.  ACTUALITZACIONS A les CONDICIONS D'ÚS

L'Operador pot revisar o actualitzar les presents Condicions d'Ús al seu moment. Els canvis que s'introdueixin en les presents Condicions d'Ús entraran en vigor en el moment en què l'operador publiqui les Condicions d'Ús revisades a través dels Serveis. L'Operador, si realitza canvis que al seu lleial saber i entendre són significatius i requereixen del consentiment del Subscriptor de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent, informarà al Subscriptor a través dels Serveis, i sol·licitarà el seu consentiment quan sigui procedent.

 

14.  ORDENAMENT JURÍDIC VIGENT I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d'Ús es regiran i s'interpretaran de conformitat amb l'ordenament jurídic del país en què estigui el domicili social de l'Operador i estaran subjectes a la jurisdicció exclusiva d'aquest país.